Επιστροφή Προϊόντων

Ως μη τυποποιημένα προϊόντα δεν είναι δυνατή η επιστροφή τους για λόγους οι οποίοι προκύπτουν από τη γευστική / ποιοτική ικανοποίηση του πελάτη.

Επιστρoφή λόγω σφάλματος παράδοσης

Στις περιπτώσεις όπου παραδίδονται άλλα προϊόντα, ανά είδος ή ποσότητα, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα.